Splošni pogoji poslovanja in uporabe online rezervacijskega sistema

Splošni pogoji poslovanja preko Petra Kordiš s.p. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in zakonom o varstvu osebnih podatkov na podlagi priporočili GZS in mednarodnih kodeksov za elektronsko poslovanje. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine smove.si, pravice in obveznosti kupca ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem oz. upravljavcem spletne trgovine in kupcem.  Za zadovoljstvo strank skrbimo z ažurnim vnosom informacij, s pojasnili in pomočjo pri izbiri, nakupu in z informacijami o online rezervacijah terminov. S spletno rezervacijo smove.si upravlja Petra Kordiš s.p., ki tudi določa splošne in ostale pogoje poslovanja in odgovarja za objavljene vsebine in izvedbo naročil skladno z objavljenimi pogoji. Kupca oz. uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje rezervacije.

Uporabnik je še pred oddajo rezervacije z obveznostjo plačila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja, katere mora potrditi in se strinjati z njimi. Splošni pogoji so sestavni in neločljivi del kupoprodajne pogodbe.
Podjetje bo shranilo besedilo pogodbe, uporabnik po rezervaciji termina prejme izvod na mail – oz. jih osebno prevzame natisnjene ob fizičnem obisku termina.

Zagotavljamo, da je storitev oz. digitalna vsebina skladna in ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, kar pomeni, da je obveznost poslovanja podjetij v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. 

Podatki ponudnika:

 • Polno ime: SMOVE, strokovno svetovanje, Petra Kordiš s.p.
 • Naslov: Župančičeva ulica 10, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Transakcijski račun: SI56 0700 0000 3825 964, odprt 8. 03. 2022, GB d.d., Kranj.
 • Matična številka: 9079378000
 • ID za DDV: SI46225056
 • Zavezanec za DDV: NE
 • Paypal naslov: info@smove.si
 • E-pošta: info@smove.si
 • Telefon: +386 41 399 687

Načini plačila

Za rezervacijo storitev se uporablja calendly program, ki omogoča plačilo s plačilnimi karticami (preko posrednika Stripe) plačilo z nakazilom na transakcijski račun ponudnika (po ponudbi/predračunu – rok plačila je 7 dni od dneva naročila.) V kolikor želite izbrati tovrstno plačilo, nam pišite na info@smove.si, da vam pripravimo predračun. Če plačilo ni izvršeno v roku, termin ni potrjen. 

Cene in veljavnost ponudbe

Navedene cene v ponudbi so navedene za dotične storitve. Cene veljajo v trenutku rezervacije termina in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila pod zgoraj navedenimi pogoji. Vse cene izključujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, mora potrošnik poleg informacij iz prvega odstavka 18. člena tega zakona najpozneje, preden ga pogodba ali ponudba zavezuje, prejeti še informacije, ki jih določa 130. člen Zakona o varstvu potrošnikov ZVPot-1). 

Pogodba, sklenjena na daljavo, po tem zakonu je pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Podjetje mora zagotoviti, da potrošnik v postopku oddaje naročila pri sklenitvi pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom. Funkcija, ki sproži oddajo naročila, mora biti označena z besedami »naročilo z obveznostjo plačila« ali z drugo izjavo, iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila podjetju. Ker online rezervacijski program ne omogoča spremembe gumba za rezervacijo, je to navedeno v opisu. Če podjetje ne spoštuje določil tega odstavka, potrošnika pogodba ali naročilo ne zavezuje.

 

Tehnični postopek rezervacije in plačila

Rezervacije potekajo preko posrednika oz. vmesnika na spletni strani: https://calendly.com/smovesi .
Vsa trenutna ponudba, ki je aktualna, je opisana v razdelkih z aktivnostmi. 

Potrošnik izbere storitev, preveri proste termine in s klikom na datum izbere prost termin.
V opisu potrošnik spozna potek storitve.

S klikom potrjuje, da se strinja z “naročilom z obveznostjo plačila in je seznanjen/a s splošnimi pogoji.”

Plačilo je izvedeno preko sistema Stripe (poslovanje s plačilnimi karticami). 
Potrditev termina prejme potrošnik na mail; kjer je tudi povezava do splošnih pogojev ter račun. Splošne pogoje prejme tudi na mail. 

Informacije so podane  v jeziku, ki je potrošnikom na območju Republike Slovenije lahko razumljiv t.j. v SLO jeziku (z možnostjo prevajanja preko vmesnika). Namesto besednega jezika lahko podjetja pri označevanju blaga ali digitalne vsebine uporabljajo tudi splošno razumljive simbole in slike.

Preden potrošnik odda naročilo se mu odpre predogled naročila preko varnega sistema STRIPE, na podlagi katerega lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko stranka napake popravi. Postopek se zaključi s klikom na gumb REZERVIRAJ TERMIN. Po dodatni varnostni potrditvi v spletni banki kupca se postopek zaključi in termin je potrjen. Kupec prejme potrditev termina in račun s splošnimi pogoji na mai.

 

Pravica do odstopa od nakupa oz. rezervacije termina 

Potrošnik ima pravico, da 24 ur pred izvedbo naročene storitve sporoči odstop od pogodbe ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev in sicer na kontaktni e-naslov info@smove.si. Po odpovedi ponudnik potrošniku skladno z razpoložljivostjo ponudi nadomestni termin; v primeru, da se termina ne mora udeležiti, pa poskrbi za dobropis.

V primeru vračila plačane rezervacije:

Obrazec za odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo (prosimo, da pravilno dodate podatke in pošljete preko maila: info@smove.si) 

Ime in priimek potrošnika: 
Naslov potrošnika:
Telefonska številka in e-mail:
Številka in datum računa:
Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naročeno blago ali storitve: 

Vračilo plačila za opravljene storitve naj se vrne z bančnim nakazilom na transakcijski račun: SI56________________________________, odprt pri _______________________________________________. 

Opombe: 
Podpis potrošnika:
Datum:

Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.
Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh dni po opravljeni storitvi od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali ponovno opravi storitev ali vrne plačani znesek. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu in se dogovoriti za eno izmed zgornjih rešitev. 

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

Pogodbe, sklenjene na daljavo

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, mora potrošnik poleg informacij iz prvega odstavka 18. člena tega zakona najpozneje, preden ga pogodba ali ponudba zavezuje, prejeti še informacije o:

1. naslovu sedeža podjetja, telefonski številki in naslovu elektronske pošte podjetja, po potrebi pa tudi o firmi in naslovu sedeža podjetja, v imenu katerega deluje:
 • SMOVE, strokovno svetovanje, Petra Kordiš s.p.
 • Naslov: Župančičeva ulica 10, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija
2. podrobnostih drugega sredstva spletnega komuniciranja, kadar podjetje zagotovi drugo sredstvo spletnega komuniciranja. Drugo sredstvo spletnega komuniciranja zagotavlja, da lahko potrošnik vodi kakršno koli korespondenco s podjetjem na trajnem nosilcu podatkov, vključno z datumom in časom take korespondence
 • preko maila: info@smove.si

Edina možna oblika plačila je varno spletno plačevanje preko Stripe sistema.

 

Pritožbe in spori

Ponudnik se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval relevantno zakonodajo (zlasti Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudil doseči sporazumno rešitev morebitnega spora.

V primeru, da ima uporabnik spletne trgovine pripombo ali pritožbo (v nadaljevanju »pritožba«) način komuniciranja ali poslovanja ponudnika, ipd., lahko ponudnika kontaktira na sledeče načine:

 • Pisno po pošti na naslov Petra Kordiš s.p., Zupančičeva ulica 10, 1000 Ljubljana (pod naslov se pripiše PRITOŽBA)
 • Pisno v elektronski obliki, na elektronski naslov info@smove.si
 • S klicem na telefonsko številko 041 399 687

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v petih (5) delovnih dneh po prejemu pritožbe uporabniku potrdil, da je prejel pritožbo, v istem sporočilu pa bo kupcu sporočil predviden rok obravnave pritožbe (glede na kompleksnost primera, v odvisnosti od potrebe po opravi poizvedb, pridobitve dokazov, dodatnih informacij, ipd.) in ga vseskozi obveščal o poteku postopka reševanja pritožbe.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Petra Kordiš s.p., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

Pomoč, dodatna vprašanja in varovanje osebnih podatkov

Za vsa vaša vprašanja je ponudnik na voljo preko e-maila info@smove.si ali po telefonu na 041 399 687, od ponedeljka do petka med 9:00 in 18:00 uro.

Varovanje osebnih podatkov: Podjetje se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Podjetje bo za nedoločen čas hranilo pridobljene osebne podatke, ki jih posredujete preko kontaktnega obrazca. Podjetje bo osebne podatke uporabilo izključno za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo. Upravitelj spletne strani podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ne odgovarjamo. Izjemno razkritje osebnih podatkov bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov spletne strani .